Tag Archives: blogg

Jag sätter punkt

31 Mar

I den här bloggen har jag gjort över 200 olika inlägg med start hösten 2012. Det blev nästan lika många i den förra bloggen som jag skrev i egenskap av förvaltningschef vid Göteborgs universitet. De mesta har handlat om högskolefrågor; utbildning, forskning, organisation och ledarskap. Mot slutet också allt mera om skolan och lärarutbildningen.

Jag har fått fram det jag hade på hjärtat och är nöjd med det. När jag dessutom inom kort lämnar det aktiva yrkeslivet känns det nu bra att sätta punkt för bloggandet. Till hösten kommer jag nog igen som bloggare, men då med en annan inriktning.

Nedan har jag sammanställt det senaste kvartalets 10 mest lästa blogginlägg. Det går också bra att leta äldre inlägg i bloggens sökfunktion.

Varsågoda och tack för mig!

Om högskolans styrning
Kollegial styrning
Ett bakslag för kollegialiteten som ledningsmodell
Att fila på skolbänken under ett matematikprov
Om antagning till högskolan
Slöseri med lokaler
Svara på vad som menas med att förstatliga skolan!
New Public Management – mer positivt än negativt
Har du generisk kompetens?
Att styra med regler eller med värderingar

 

Annonser

Mina mest lästa bloggar

29 Maj

Efter drygt 100 publicerade bloggposter sedan slutet av augusti förra året har jag sorterat ut de 10 mest lästa inläggen. Dessa är, utan inbördes ordning, följande:

Planera mindre!

Kollegial styrning

New Public Management – mer positivt än negativt

Varför växer administrationen?

M O O C – underskatta inte möjligheter och risker!

Den högre utbildningens utmaningar

”Overhead”

Ledarskap á la Percy Barnevik

Om akademiskt ledarskap

Det går inte att förstatliga skolan!

Det som intresserar mest tycks alltså vara sådant som handlar om organisation, ledarskap, planering och styrning.

Under vardagar har bloggen i genomsnitt ca 100 besökare dagligen, men färre under helgerna.