Ett nytt kvalitetssystem i otakt med tiden

27 Nov

Två parallella händelser fångade min uppmärksamhet i veckan. Sveriges universitet och högskolor lägger fram ett nytt program för hur den högre utbildningen bör utvärderas samtidigt som Skolinspektionen får kritik av Riksrevisionen för hur man granskar skolornas kvalitet.

Hur hänger detta ihop?

SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) vill förändra det nuvarande nationella kvalitetssystemet. I sammanfattning vill man att varje enskilt lärosäte ska få ansvar för att granska och värdera sina egna utbildningar. Den nationella myndigheten, UK-ämbetet, ska i stället gå över till att granska lärosätenas kvalitetssystem, d.v.s. att de har en modell och rutiner för själva kunna värdera och utveckla sina utbildningar. För den som inte vet är det idag UK-ämbetet som genomlyser landets alla utbildningar och dessutom jämför och ”betygsätter” dem i en tregradig skala.

Ungefär samtidigt med SUHF:s utspel kommer en rapport från Riksrevisionen som har granskat hur Skolinspektionen sköter sitt uppdrag att kvalitetsgranska landets skolor, kommunala och privata. I rapporten får Skolinspektionen skarp kritik för att man i sin granskning mest tittar på befintliga dokument, åtgärdsplaner och annat som skolorna måste utarbeta. Detta säger dock lite om den faktiska undervisningen och skolornas resultat påpekar revisionen. Det blir bakläxa för Skolinspektionen som nu måste skifta fokus och syna hur undervisningen är utformad och hur den lyckas.

Vi noterar alltså att universitet och högskolor vill förändra kvalitetssystemet till ett som påminner om det som Riksrevisionen underkänner för skolväsendet. Och som bekant sorterar UK-ämbetet tillsammans med så gott som alla universitet och högskolor under Riksrevisionen – bara som en påminnelse*.

Ett annat problem med SUHF:s nya kvalitetsmodell är att liknande utbildningar vid olika lärosäten inte går att jämföra med varandra. Vilka ekonomutbildningar är bättre i landet? Var bör jag inte läsa till ingenjör? Frågor som dessa kan dagens utvärderingsmodell ge hyggliga svar på, men inte den nya modell som föreslås. En konsekvens av detta blir sannolikt att man öppnar för privata aktörer, ofta medieföretag, som i Storbritannien och Tyskland. De kommer att ta över den ”konsumentupplysande” roll som alla utvärderingar har. Blir det bättre så?

Sammantaget tror jag att den föreslagna nya utvärderingsmodellen står inför en lång uppförsbacke. Först måste alla lärosäten bli helt överens och ställa upp på det arbete som krävs för sjösättning av en helt ny modell. Den måste också bli mera konkret än de principer som nu presenterats. Sedan ska regeringen, denna eller en annan, övertalas. Och så återstår Riksrevisionen som inte ens lyder under regeringen. Om allt detta mot förmodan skulle lyckas så blir det att leva med konsekvenserna av den nya modellen. Blivande studenter, politiker och media kommer i första hand att rikta blickarna mot de alternativa och jämförande värderingar av olika utbildningar som andra aktörer kommer att satsa på, tror jag – se länkar ovan.

Varför inte bygga vidare på den fungerande utvärderingsmodell som UK-ämbetet nu har lanserat och som tycks fungera. Visst kan den bli bättre och vidareutvecklas. Men satsa på det i stället för en högst osäker och större systemförändring.

 */ För att anknyta till en annan debatt så är Riksrevisionens överhöghet en konsekvens av att vara statlig myndighet.

Annonser

Ett svar to “Ett nytt kvalitetssystem i otakt med tiden”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Blir högskolans utvärderingsmodell bättre? | Reflexio - september 25, 2014

    […] Jag har i min tidigare blogg skrivit en del om kvalitetssystem och utvärdering, bland annat här. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: