”Högskolan på villovägar utan fungerande ledarskap”

30 Sep

Naturvetarna presenterade i fredags en intressant rapport som följdes upp av ett seminarium på samma tema. Jag var inte där, men allt går att hitta här.

I sammanfattning handlar det hela om att ledarskapet inom universitet och högskolor upplevs som otydligt och att många anställda inte vet vem som bestämmer. Den formella organisationen skiljer sig från den reella och detta i sin tur ger ingen bra arbetsmiljö. Inget nytt för oss som varit med länge, men lika fullt viktigt att försöka förstå och kunna hantera.

Jag har själv på senare tid funderat en del och försökt förstå lite mera kring dessa frågor. Mina insikter bygger en del på andras studier*, men i första hand på min egen erfarenhet. Då jag sedan slutet på 70-talet varit verksam vid fyra universitet och två högskolor vill jag gärna tro att jag kan ha lärt mig en del på vägen 🙂

Många menar att de centrala begreppen för förståelse av akademiska miljöer är ”kollegial styrning” och ”akademiskt ledarskap”. Det visar sig dock snabbt att båda dessa är luddiga och att det inte finns någon enhetlig definition av vad de egentligen står för. I någon mening kan man säga att de mystifierar mer än de förklarar.

Min uppfattning är att man som utgångspunkt för ökad förståelse av hur en akademisk miljö fungerar i stället bör identifiera de rådande organisationskulturerna. Och här blev det pluralis då det tycks handla om tre olika parallellt verkande kulturer. Här i starkt komprimerad form:

Den kollegiala kulturen. Processer, delaktighet och beslut i konsensus är några av dess kännetecken.

Den administrativa kulturen. Universitet och högskolor är trots allt statliga förvaltningsmyndigheter, vilket självklart får genomslag.

Mangementkulturen. Den har blivit mer accentuerad under senare år och kännetecknas av resultatinriktning och individuellt ansvarsutkrävande.

Dessa tre organisationskulturer är alltid verkande med varierande styrka inom universitet och högskolor. Det går heller inte att välja bort någon eller bestämma sig för att det är en av dessa som ska gälla. Om man inser och förhåller sig till det spänningsfält som uppstår mellan de tre kulturerna så blir det lättare att utveckla ledningen och styrningen inom våra lärosäten. Ett av mina favoritcitat är Peter Druckers: ”culture eats strategy for breakfast”.

En given slutsats av detta synsätt är att det aldrig går – och inte heller är bra – att uppnå full tydlighet inom organisationen. Man måste leva med en viss oklarhet, vilket också är positivt då det kan ge en dynamisk effekt. En för långt driven strävan efter klarhet i ansvarsförhållanden och befogenheter inom akademiska lärosäten leder enligt min erfarenhet till kortslutning. Dessutom bidrar det inte till den kreativa och tillåtande arbetsmiljö som bör vara ett signum för alla lärosäten.

Det ovan sagda innebär inte att jag förespråkar organiserat kaos, snarare en måttlig ambition i strävan efter tydlighet och klarhet.

Inom organisationsforskningen finns en inriktning som påvisar hur särskilt kunskapsorganisationer är och bör vara löst sammanfogade. Ett par centrala begrepp är ”loose coupling” och ”oklarhet som strategi.” Mycket kort står det första begreppet för att enheter och funktioner inom en organisation inte alls hänger ihop och samverkar på det sätt de synes göra. Exempelvis är ledningens aktiviteter ofta löst kopplade till basverksamheten – och det är faktiskt en anledning till att helheten fungerar! Med oklarhet som strategi avses att mycken organiserad verksamhet inte tillkommit för att lösa problem, snarare finns i utgångsläget färdiga lösningar som söker ett sammanhang eller en organisationsform. Spännande, tycker jag.

Till sist uppskattar jag Naturvetarnas initiativ. Ledarskapet och organisationsfrågorna inom universitet och högskolor förtjänar större uppmärksamhet än hittills.

*/ En av inspiratörerna är Kerstin Sahlin, företagsekonom och nu huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet. Tidigare har jag också läst mycket av Nils Brunsson vid Handelshögskolan i Stockholm.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: