Bör högskolan byggas ut?

17 Apr

Allt fler röster höjs för att den högre utbildningen ska byggas ut. Nya utbildningsplatser (egentligen högre takbelopp) bör tillföras universitet och högskolor. Senast ut är rektorerna Per Eriksson och Stefan Bengtsson i Lund respektive Malmö. På debattsidan i Dagen Industri argumenterar de för att deras lärosäten är beredda att ta sitt ansvar och utbilda flera.

De är också kritiska till de senaste årens hattande med tillfälliga utbildningsplatser, indragning av desamma och tillskott av nya. På den punkten är lätt att hålla med och rikta befogad kritik mot regeringen. Men det är en annan fråga, nu gäller det högskolepolitikens långsiktiga inriktning.

Då universitet och högskolors huvuduppgift får anses vara att utbilda studenter är det knappast överraskande att rektorerna har ambitioner att göra mera. Men jag tycker ändå att det finns anledning att reflektera lite över högskolans utbyggnad och de långsiktiga konsekvenserna av en sådan.

Först en ordningsfråga. När man jämför andelen högskoleutbildade i olika länder – som debattörerna gör – blir det lätt lite av äpplen och päron. I Sverige håller vi oss strikt till det formella högskolesystemet, men exkluderar exempelvis Yrkeshögskolan. I flera andra länder räknar man i stort sett all eftergymnasial utbildning som högre utbildning. Jämförelser mellan länder utan klara definitioner blir därför inte helt rättvisande.

Den andra funderingen jag har gäller hur utbildningsutbudet inom universitet och kanske främst högskolor är på väg att stöpas om. Fristående kurser och mera bildningsinriktade ämnen får stryka på foten för kortare och tydligt professionsinriktade utbildningsprogram. Det är bland annat ett resultat av att genomströmning och avlagda examina numera premieras på ett annat sätt än tidigare. Med denna nya inriktning kommer delar av högskolans utbildningsutbud allt mer att likna det som Yrkeshögskolan ger. Är det då inte bättre att i första hand bygga ut de mera praktiskt inriktade tvååriga yrkeshögskoleutbildningarna? Annars blir ju skillnaderna mellan yrkeshögskola och högskola allt mindre och i stället för att komplettera varandra uppstår en icke avsedd konkurrens mellan utbildningsformerna – och förvirring bland studenterna. Vet ni förresten att i hela landet finns inte flera studerande i Yrkeshögskolan än inom ett stort universitet, exempelvis Lunds. Fel proportioner, menar jag, bygg ut Yrkeshögskolan.

Den tredje reflektionen jag har gäller utbildning på vetenskaplig grund. Handen på hjärtat; vilar all utbildning inom högskolor och universitet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Är den forskningsanknuten på en anständig nivå? Det föreskriver lagen och framförs ofta i högtidstal och plandokument av olika slag. Frågan måste rimligen besvaras med ett nej! Då finns två vägar att gå. Antingen att acceptera läget och öppet deklarera att i massundervisningens tidevarv håller inte längre de gamla idealen, all utbildning kan inte vara forskningsanknuten. Eller också verka för att det blir som det är tänkt – och då kan inte en fortsatt expansion av utbildningen vara rätt väg att gå.

För det fjärde tycker jag det finns anledning till viss oro med anledning av den debatt som bland andra en lärare vid Malmö högskola (!) har bidragit till.  Det gäller den faktiska kvalitén i grundutbildningen. Problemen ska förstås inte överdrivas, men ej heller nonchaleras och mötas med tystnad. Enskilda lärare ropar ut sin uppriktiga förtvivlan, ingen tycks bry sig?!

I sammanfattning menar jag alltså att visst kan man fortsätta att tillföra utbildningsplatser till landets högskolor och universitet. Men det skulle inte skada att samtidigt fundera något över de långsiktiga konsekvenserna och hur de spänningar som därmed byggs in i systemet ska hanteras.

Annonser

Ett svar to “Bör högskolan byggas ut?”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Sommaruppehåll | P-O:s reflektioner - juni 19, 2013

    […] Bör högskolan byggas ut? […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: