Det går inte att förstatliga skolan!

18 Feb

Folkpartiet för en i allt väsentligt bra högskolepolitik, menar jag, men har kommit snett i många frågor som gäller skolan. Jan Björklund har under senare år varit mycket tydlig med att han vill förstatliga skoväsendet och därmed åstadkomma någon form av allmän uppryckning. Många har nappat på lockropen, bland andra det ena lärarförbundet, LR.

Men i den här frågan förstår jag inte vad man vill åstadkomma och än mindre hur det ska kunna genomföras. Låt oss granska förutsättningarna.

Särskilt i de stora städerna är skolväsendet i hög grad ”privatiserat”. I vissa kommuner drivs bortåt 50 % av gymnasieskolorna i stiftelse- eller bolagsform. Har det liberala folkpartiet tänkt sig att denna verksamhet ska förbjudas eller rent av konfiskeras? Knappast. Så vad menar man med ett statligt skolväsende?

En mjukare variant av förstatligande är att alla lärare får statligt reglerade löner och arbetsvillkor. Men inte heller det är möjligt så vitt jag förstår när ägandet ligger i en stiftelse eller ett aktiebolag. Dessutom har den statliga arbetsgivarpolitiken under senare år kraftigt prioriterat att avveckla centralt fastställda lönestegar och övergå till individuell lönesättning. Vill man göra tvärtom här?

Man kanske bara har tänkt sig att stärka kontrollen över alla skolor, kommunala och privata? Javisst, men det är ju redan gjort genom inrättandet av den statliga Skolinspektionen. Därmed är dock inte skolväsendet förstatligat lika lite som Finansinspektionen existens innebär att alla banker har blivit statliga.

Nåväl, att styra med en öronmärkt statlig finansiering för skolan måste väl ändå gå bra? Ja, det är förstås möjligt att till kommunnivån destinera öronmärkta pengar till skolan och relativt hyggligt kunna följa upp hur de (till synes) används. Men här finns massor av fallgropar. Kommunerna kan exempelvis göra som staten själv gör med högskolesektorn och Akademiska hus. Det vill säga höja hyrorna i de kommunalt ägda lokaler som skolorna nyttjar och få tillbaka ”skolpengar” för andra kommunala ändamål. Kreativiteten kommer att blomstra och någon garanti för storleken på den direkta undervisningsresursen som når klassrummet går inte att få.

Så en annan vinkling. Varför kommunaliserades skolan för ca 20 år sedan? Jo, vi som var med minns att den mot slutet av 80-talet tyngdes av en stor och detaljreglerande statlig byråkrati. När Skolöverstyrelsen blomstrade tror jag där fanns bortåt 500 anställda, därtill kom alla statliga länsskolnämnder. Då kunde man med fog tala om ett statligt skolväsende. Regleringen låg som en våt filt över verksamheten, många lärare var håglösa och uppgivna.

Men glöm då det som har varit och se på dagens situation säger någon. Javisst, vi kan ju granska hur staten sköter andra uppgifter. Polisen med många anställda över hela landet ligger nära till hands. Den är helstatlig med Rikspolisstyrelsen i toppen och länsvisa statliga organisationer. Därtill har stora resurstillskott gjorts under senare år. Och det fungerar väl bra – eller hur? Nej, inte ens rikspolischefen godkänner sin egen organisation. Jag har svårt att hitta belägg för att staten skulle bli en bra ägare av skolväsendet i Sverige.

Lite pikant i sammanhanget är att inom den statliga högskolsektorn driver Björklund en motsatt linje. Här är det önskvärt att några universitet lämnar statens trygga famn och övergår i stiftelseform. Jag har lite svårt för denna logik.

Alltså, varför förstatliga skolan och hur ska det gå till? Upp till bevis!

Annonser

8 svar to “Det går inte att förstatliga skolan!”

 1. Fredrik Adolphson mars 11, 2013 den 09:07 #

  Du utgår i din argumentation från att staten ska kliva in och styra allt så som tidigare. Men vi pratar inte om Sovjet eller 70-tals-Sverige. Nej, det handlar om att staten ska överta huvdmanskapet för skolan, alltså styra upp ramverket, så samma villkor råder i hela landet. Som det nu är blir skolan knuten till en enskild kommuns ekonomi vilket ger mycket orättvisa förutsättningar.

  När Person genomförde kommunaliseringen på 90-talet gick allt oerhört snabbt. Det tog ett par månader. Normalt brukar en sådan reform föregås av upp emot tio års utredningar. Jag kallar detta för den största inrikespolitiska skandalen i modern tid.

  Gärna en variation av skolor där stat och kommun är aktörer bland flera. Men utbildning är hörnstenen i en demokrati och den måste vara tillgänglig och rättvis. Det har vi nu 20 års erfarenhet av att så inte blev. Kommunerna klarar inte av ansvaret och spelreglerna mot fria aktörer orättvisa.

  Du pratar också om uppgivna lärare tidigare. Det är en västanfläkt mot hur det är idag, tro mig. Uppgivenheten och tröttheten är utbredd, karriärmöjligheterna obefintliga och lönen låg.

  Gör om gör rätt sa man i det militära. Det är så oerhört bra och modigt att FP nu skriver in detta i sitt partiprogram.

  Fredrik Adolphson, socialliberal i Falun och gymnasielärare.

 2. P-O Rehnquist mars 11, 2013 den 09:57 #

  Tack Fredrik för kommentaren. Jag uppskattar verkligen din glöd och engagenmanget. Dessutom vore det ju bra om du har rätt. Men om jag synar dina argument så tillför de tyvärr inte så mycket nytt och mina frågor förblir till stor del obesvarade.
  Med ett förstatligande tycks du mena att vi ska ha ett mera enhetligt regelverk. Samtidigt ska såväl stat som kommuner och privata aktörer tillåtas (av landets ca 1000 gymnasieskolor är närmare hälften privata). Men ett sådant regelverk kan väl utarbetas redan nu? Vi har det exempelvis för socialtjänsten utan att den därmed är förstatligad. Jag tycker därför att du är fortsatt otydlig på vad du menar med ett förstatligande.
  Din andra argumentationslinje är en tydligare ekonomisk styrning från staten. Det kommenterar jag också i min blogg. Som du ser hävdar jag att det är näst intill omöjligt att få några garantier för vilken ekonomisk resurs som når undervisningen och lärarnivån. Kommunerna kan få likvärdiga resurser relaterade till främst antalet elever, men hur blir det i nästa steg? Djävulen sitter i detaljerna, brukar man med all rätt säga.
  Vidare har du kanske lite orealistiska förväntningar på staten. Polisväsendet har varit kommunalt, men blivit statligt (en omvänd resa alltså mot skolan). Och vi ser ju hur det fungerar där.

  Slutligen håller jag med dig om att skolan idag i flera avseenden verkar vara körd i botten. Och att lärarnas professionalitet inte respekteras. Men är det ännu en gigantiskt strukturreform som är lösningen på problemen?

Trackbacks/Pingbacks

 1. Vem vill bli lärare? | P-O:s reflektioner - mars 18, 2013

  […] En mångfald av olika skolor. Små, stora, kommunala, privata, kooperativa och profilerade. Jag menar att avregleringen av skolmonopolet i huvudsak har varit positiv både för elever och för lärare. Sedan finns olika uppdagade avarter i form av internationellt riskkapital och annat som självklart måste stävjas. Men man ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Jag tror heller inte på att försöka förstatliga skolväsendet – hur nu det skulle gå till. […]

 2. Många saknar det historiska perspektivet | P-O:s reflektioner - maj 7, 2013

  […] förekommer historielösheten frekvent. Ett aktuellt exempel i dessa tider är kraven på ett återförstatligande av skolan. Förespråkarna menar att då skulle lärarlönerna höjas, friheten i läraryrket återupprättas […]

 3. Mina mest lästa bloggar | P-O:s reflektioner - maj 29, 2013

  […] Det går inte att förstatliga skolan! […]

 4. Många rätt i 10-punktsprogrammet för en bättre skola | P-O:s reflektioner - juni 3, 2013

  […] fram i programmet är viktigt. Jag tänker främst på folkpartiets och LR:s envisa krav på ett förstatligande av skolväsendet. Bra att en så destruktiv strukturreform har kunnat läggas åt sidan och att man istället […]

 5. Om PISA – blir det för mycket? | P-O:s reflektioner - december 4, 2013

  […] förstatligande av skolväsendet tror jag inte på. Och en jättestor strukturreform är inte vad skolan behöver. […]

 6. Svara på vad som menas med att förstatliga skolan! | P-O:s reflektioner - december 16, 2013

  […] ett tidigare blogginlägg på samma […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: