Låt Chalmers framgång bli startskottet!

28 Jan

Idag hyllar vi Chalmers som har tagit hem ett av de största europeiska forskningsprojekten någonsin. Man uppskattar omslutningen till 9 miljarder SEK under en 10-årsperiod med ett 100-tal deltagande forskargrupper spridda över Europa. Chalmers, med professor Jari Kinaret i spetsen, är alltså det lärosäte som ska leda forskningskonsortiet. Mycket hedrande och ett kvitto på den högklassiga verksamhet som bedrivs inom Chalmers.

Det finns två lärosäten i Göteborg, Chalmers och Göteborgs universitet. De ligger tätt inpå varandra geografiskt. Inom vissa ämnesområden är samarbetet intensivt, främst matematik, kemi, fysik och IT. Där förekommer även organisatorisk samordning i form av så kallade integrerade institutioner.

Också forskningen inom Göteborgs universitet håller hög klass. En årlig kvalitetsmätare är tilldelningen från Vetenskapsrådet som sker i hård konkurrens. Efter en viss svacka under några år är nu GU på väg upp igen och ökar sin andel VR:s forskningsmedel, inte minst inom området medicin och hälsa. Som bekant är också Göteborg den enda region i landet där den internationella läkemedelsindustrin har kvar ett starkt fäste.

Men vare sig den medicinska eller tekniska forskningen och utbildningen klarar sig på egna meriter. Det krävs en bredare bas och många aktörer som drar åt samma håll. Här en bra sammanfattning av läget för Life Science. Därtill kommer den potential för samverkan som finns mellan andra vetenskapsområden än teknik och medicin. Tillsammans är Chalmers och GU ”heltäckande” och blir med internationella mått en mycket stor aktör.

Annars är det för Sveriges del allt mer uppenbart att två starka akademiska regioner är på väg att utkristalliseras. Det är i söder Lund/Malmö med inte minst de stora infrastruktursatsningarna Max Lab och ESS. Och så Stockholm/Mälardalen med de fyra stora universiteten, SU, KI, KTH och UU, i tätt samarbete kring Science Life Lab. Båda dessa kluster lyfts också fram som prioriterade satsningar i den nationella forskningspolitiken.

Sverige är ett litet land, prioriteringar måste göras. Än finns dock möjligheten för Göteborg att tona fram som en tredje och lika stark akademisk region. Men det kräver en gemensam och helhjärtad satsning från de båda universiteten. Samarbetet måste intensifieras på alla nivåer, prestigen och revirtänkandet lämnas åt sidan. Hur bra det än har gått för Chalmers idag så klarar man sig inte på egen hand. Notera exempelvis att bland de 50 lärosäten i världen med den högst rankade tekniska forskningen och utbildningen får man leta efter ett renodlat tekniskt universitet. Den tekniska forskningen utvecklas bättre i bredare miljöer och i nära samverkan med andra vetenskapsområden.

Jag tror inte på en fusion mellan de båda lärosätena. Det är för övrigt i praktiken omöjligt mellan en statlig myndighet och en stiftelse.  Det måste finnas enklare och snabbare vägar till gemensam framgång. I bifogade utredning finns några förslag i rätt riktning. Men i första hand handlar det nog om attityder och vilja från alla berörda. Det klart att det går om man vill! Tiden är dock knapp om Göteborg på allvar ska kunna konkurrera med de två andra akademiska regioner som ligger före.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: