Varför är det så populärt med fusioner?

3 Dec

Lunds universitets ledning går idag ut med en invit till södra regionens högskolor om ett utökat samarbete. Avslutningsvis kan man rent av tänka sig ett samgående mellan självständiga lärosäten. Utspelet är av generellt intresse då samma önskemål finns i andra regioner. Min kritik nedan riktar sig därför inte specifikt mot Lunds universitet utan mer mot tendenser i tiden.

För något år sedan konstaterade jag i min förra blogg att det inte finns några incitament för vare sig forskningsstarka universitet eller vitala högskolor att gå samman. Ingendera har egentligen något att vinna på ett samgående, däremot finns uppenbara risker för båda parter. Och jag kan inte se att något i sak har ändrats sedan dess.

I utspelet från Lund talar man sig varm för ett utökat samarbete. Här nämns den sociala snedrekryteringen, behovet av välutbildade människor och kunskapsintensiva företag. Javisst, men hur kan man tro eller veta att förbättringar uppnås i dessa avseenden genom ett tätt organisatoriskt samarbete mellan berörda lärosäten? Tvärtom beskrivs i artikeln hur bra det har gått för Lunds universitet på egen hand när man under senare år har ”utvecklats på ett formidabelt sätt”. Och slutsatsen av detta blir alltså att man ska överge det vinnande konceptet. Svårt att hänga med i argumentationen.

Jag är förstås inte emot samarbete, men det får inte bli ett självändamål. Det man vet säkert om tätt samarbete mellan självständiga lärosäten med helt skilda traditioner och värderingar är att de drar en enorm energi och riskerar att flytta fokus från kvalitet i utbildning och forskning till interna processer och maktstrider.  Ska man slå in på det spåret bör först vinsterna för berörda parter klargöras på ett övertygande sätt, menar jag. Och där brister det.

Allt det goda för region Skåne som beskrivs i artikeln kan väl uppnås utan ett tätt organiserat samarbete eller samgående mellan självständiga lärosäten? Möjligen kan Lunds universitets utspel förklaras av att man just kommit ur ett havererat samarbete med danska universitet och därför söker nya vägar inom landet.

Också i Västsverige har olika trevare gjorts för ett tätare samarbete mellan de två universiteten och de tre högskolorna. Såvitt jag vet har det hittills bara resulterat i att högskolorna i Borås och Skövde för diskussioner med varandra. Bra så långt, men mer har inte hänt. Generellt tror jag att det är lättare för mera jämlika partners att ingå ett tätare samarbete. Samgåendet mellan Växjö och Kalmar är ett exempel. Samarbetet mellan de tre universiteten i Stockholm (SU, KI och KTH) ett annat. Dessa tre finns ju dessutom geografiskt tätt inpå varandra, vilket underlättar.

Kan någon ge mig belägg för att ett tätare organisatoriskt samarbete mellan stora, äldre universitet och mindre, yngre högskolor ger påtagliga fördelar för någondera part så är jag förstås beredd att ändra uppfattning 🙂

Annonser

3 svar to “Varför är det så populärt med fusioner?”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Att fusionera med Lunds universitet « Av akademiskt intresse - december 7, 2012

    […] rådande politiken. Det är svårare att förstå vad Lunds universitet har att vinna på detta. P-O Rehnquist skriver klokt om problemen med fusioner, och jag håller med honom. Lunds universitet är utan tvekan en vinnare just nu. Verksamheten […]

  2. Härnösand och Skara | P-O:s reflektioner - februari 22, 2013

    […] jag tidigare tagit upp i några blogginlägg så tror jag inte på fusioner i det svenska högskolelandskapet. Det finns nästan bara nackdelar för högskolor att gå ihop med […]

  3. Ledarskap á la Percy Barnevik | P-O:s reflektioner - april 4, 2013

    […] om du är den starkare partnern, säger PB. Ett intressant budskap i tider av fusionsdiskussioner. Jag tror som bekant inte på fusioner mellan stora universitet och mindre […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: