Svårt att överblicka beviljade forskningsbidrag

5 Nov

Som åtminstone hyggligt allmänbildad inom området har jag försökt att ta till mig utfallet av Vetenskapsrådets beslut om beviljade bidrag i förra veckan. Det var inte lätt!

Bidragsbesluten är inte synkroniserade mellan de olika vetenskapsområdena, vilket försvårar en samlad överblick och jämförelse mellan lärosäten. Vidare är vissa delmängder inom den stora utlysningen, exempelvis postdokstöden, inte alls fördelade ännu. Det underlättar knappast jämförelser och överblick. Så kallade rambidrag ska också läggas till för att helhetsbilden ska klarna. Och slutligen fattas beslut om medel för forskningens infrastruktur inte förrän den 15 november. Dessutom tillkommer säkert ett antal variabler som jag inte ens har noterat.

Att läget är förvirrat framgår med önskvärd tydlighet om man tittar på hur lärosätena presenterar och lyfter fram sina egna VR-framgångar.

Vissa lyfter fram utfallet för det första bidragsåret, andra för hela 5-årsperioden (inte alltid med angivande av vad som gäller). Andra nämner bara de ämnesområden där man har lyckats bra och utelämnar de övriga – jag avstår från exempel på detta. Vanligt är att man anger hur många miljoner kronor lärosätet har erövrat, men inte om det är mer eller mindre än förra gången eller hur man förhåller sig till andra jämförbara lärosäten. Det är som bekant det relativa resultatet som är det riktigt intressanta!

(Här dök just upp ett exempel på vad jag menar med att redovisa det relativa utfallet)

Informationsenheterna på lärosätena har sannerligen ingen lätt uppgift när de ska bringa klarhet i de faktiska förhållandena. Möjligen är det för mycket begärt, men nog vore det bra om någon instans, oväldigt och lätt överblickbart, kunde redovisa hur universitet och högskolor lyckas i konkurrensen om forskningsbidrag. Högskoleverkets årsredovisning kommer först om ett halvår och är dessutom inte så detaljerad i detta avseende.

Därtill bör forskningsfinansiärerna, i det här fallet VR, göra sin information mera tillgänglig för en bredare allmänhet.

Tillägg den 6/11: Någon påpekade för mig att VR:s information är till för de enskilda forskarna och i det avseendet fungerar bra.

Men finns det någon motsättning? Kan man inte både serva forskarna och en bredare allmänhet. Man bör beakta att VR är en statlig myndighet, helt finansierad med skattemedel, och har därmed ett särskilt ansvar för öppenhet och medborgarservice.

Annonser

2 svar to “Svårt att överblicka beviljade forskningsbidrag”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Sommaruppehåll | P-O:s reflektioner - juni 19, 2013

    […] Svårt att överblicka beviljade forskningsbidrag […]

  2. Sommaruppehåll | P-O:s reflektioner - juni 19, 2013

    […] Svårt att överblicka beviljade forskningsbidrag […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: