Om samverkan och samhällsnytta

1 Nov

Det finns mycket i vår verksamhet som går okritiskt igenom och där jag menar att många är onödigt följsamma mot politik och näringsliv. Ta det här med samverkansuppdraget, det som tidigare benämndes högskolans tredje uppgift. Så här säger högskolelagen:

”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.”

Ofta hör man företrädare för vår sektor hävda att samverkan är en med utbildning och forskning likvärdig uppgift för universitet och högskolor. Men det behövs inte någon särskilt djupsinnig analys för att inse att så kan inte vara fallet.

Utbildning är en primär verksamhet som kan bedrivas självständigt, den kan stå på egna ben. Detsamma gäller forskning. Samverkan däremot är en funktion av något annat, ingen kan etablera en verksamhet vars enda uppgift är att samverka. Alltså är samverkan något sekundärt relativt högskolans huvuduppgifter utbildning och forskning. Därmed inte sagt att samverkansuppdraget är mindre viktigt – det är en annan sak – men det är av en annan karaktär och kan inte genomföras på samma villkor som högskolans två huvuduppgifter.

Numera är trenden att allt oftare associera samverkan med nyttiggörande (se högskolelagens formulering ovan). Och då inte bara nytta i termer av patent och kommersiell verksamhet utan också som en bredare samhällsnytta. Det går så långt att humanister och konstnärer får börja motivera sin verksamhet med hur nyttiga de kan bli. En både olycklig och farlig utveckling, menar jag.

Man glömmer nämligen något väldigt elementärt. Inget leder till så stor samhällsnytta som resultaten av den utbildning vi bedriver. Att förse arbetsmarknaden med allt från välutbildade sjuksköterskor till disputerade nationalekonomer, det är samverkan och samhällsnytta! Utan denna vår viktiga uppgift stannar Sverige – så enkelt är det.

Detsamma gäller forskningen. Flera studier visar att de forskare som är mest vetenskapligt produktiva också är de som samverkar mest och blir nyttiga på olika sätt.

Etablera inte samverkan som en egen verksamhetsgren. Det mesta talar för att satsningar på högre kvalitet i utbildningen och forskningen också leder till att vi bättre uppfyller vad den ovan citerade högskolelagen föreskriver.

Så varför trassla till saker och ting. Högskolans två huvuduppgifter är utbildning och forskning. Som en funktion av dessa samverkar vi med samhälle och näringsliv och är i högsta grad nyttiga.

Annonser

Ett svar to “Om samverkan och samhällsnytta”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Sommaruppehåll | P-O:s reflektioner - juni 19, 2013

    […] Om samverkan och samhällsnytta […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: