Konsolidera högskolesektorn och bygg ut Yrkeshögskolan!

21 Sep

Sverige bör kraftigt bygga ut sin Yrkeshögskola. Detta av flera skäl, inte minst för den reguljära högskolesektorns bästa.

Jag tror på Yrkeshögskolan. Det är en utbildningsform som i alla avseenden har blivit framgångsrik. Utbildningsutbudet är flexibelt och anpassas snabbt till arbetsmarknadens behov. Utbildningen varvar teori och praktik på ett väl fungerande sätt, många av lärarna är inhyrda direkt från företag och förvaltningar. Söktrycket är högt, de studerande får jobb direkt efter utbildningen och arbetsgivarna nöjda. Precis vad Sverige behöver!

Men det finns ett problem; yrkeshögskolan är ack så liten i volym. Totalt i hela Sverige lämnades förra året ersättning för ca 26000 årsplatser, vilket närmast motsvarar helårsstudenter i vår värld.  Hela Yrkeshögskolan har alltså inte fler studerande än vad ett enda av våra större universitet har – visste ni det?

Sverige har till skillnad från andra länder, inklusive våra närmaste grannar, haft som tradition att samla mycket av den eftergymnasiala utbildningen inom högskolan. Det kan ha varit rätt tänkt 1977 och har säkert bidragit till en allmän kvalitetshöjning och bättre status för olika yrken. Men nu tycker jag att vi har kommit till ett läge där man bör tänka efter innan vi fortsätter i samma spår.

Jag vill absolut inte gå så långt som Mats Alvesson gör i sin DN-debattartikel där han påstår att högskolan har blivit en gigantisk sysselsättningsarena och att många lärosäten har utbildningsutbud som leder tankarna till ”yrkesgymnasieskolor”.  Men ingen rök utan eld. Mats Alvesson berör indirekt ett växande problem för svenska högskolor och universitet. Här hittade jag en fem år gammal, men mera nyanserad framställning av samma problem.

Vi bekänner oss till den humboldtska traditionen. Utbildning och forskning är två sidor av samma mynt, forskare ska undervisa och lärare ska forska – eller hur? Men så ser det ju inte ut i praktiken och vi närmar oss inte idealsituationen – snarare tvärtom, trots stora resurstillskott. Det finns ett flertal utbildningar och kurser inom vår sektor där det är tveksamt om innehållet vilar på vetenskaplig grund. Inom många utbildningar är inte heller de undervisande lärare vetenskapligt kompetenta. Detta gäller såväl vid högskolor som åtminstone delvis inom universiteten. För tydlighetens skull vill jag här påpeka att jag inte avser vad Svenskt Näringsliv benämnt ”hobbykurser”, vilket i flera fall från den organisationens sida visar sig vara ett förakt för bildning och humaniora.

Satsa då mera, säger någon!

Men är det realistiskt?  Får vi någonsin tillräckligt med resurser för att fullt ut kunna forskningsanknyta all grundutbildning inom högskolan? Jag tror att om vi fortsätter som hittills så kommer vare sig pengarna eller kompetensen att räcka till.

Det som istället riskerar att inträffa är att systemet skiktas. Profilering – som är ordet för dagen – innebär nämligen inte bara att jämlikt dela upp utbildningsansvaret mellan lärosäten utan också att utveckla en form av vertikal hierarki. På nationell nivå ser vi i ena ändan framväxten av ett fåtal forskningsuniversitet av internationellt snitt och i den andra en stor grupp utbildande högskolor. Inom lärosätena etableras allt oftare (kamouflerade) forskningscentra och forskningsinstitut, samtidigt som en växande grupp lärare får nöja sig med kompetensutveckling och att ”följa utvecklingen” inom sitt ämne.

Såvitt jag kan bedöma är den internationella trenden i samma riktning ännu starkare än här hemma. Det humboldtska idealet är satt på undantag. Man kan ogilla utvecklingen och streta emot. Javisst, men då bör man också göra det fördomsfritt och samtidigt överväga olika alternativ.

Min slutsats är att högskolan inte kan fortsätta att växa som den hittills har gjort. Då riskerar vi att förlora vår särart och det som har skapat legitimitet och förtroende i samhället. Däremot ska den tertiära utbildningen byggas ut och då är det Yrkeshögskolan som ligger närmast för fortsatt expansion. Både för att den fyller ett uppenbart behov och fungerar väl och för att högskolesektorn ska få en chans att konsolideras och bättre leva upp till sina ideal. Ta lärdom av exempelvis Finland, eller Danmark.

Det mest realistiska förslaget för att på kort sikt förbättra situationen inom vår egen högskolsektor vore att koppla en ”forskningspeng” till ersättningen för helårsstudenterna i grundutbildningen. Det hade vi haft råd med när nu plötsligt 4 miljarder kronor flödar ut i systemet!

Annonser

11 svar to “Konsolidera högskolesektorn och bygg ut Yrkeshögskolan!”

 1. stefan olofsson september 24, 2012 den 12:13 #

  Ja, visst har du rätt. Som utbyggnaden och expansionen av högskolan utvecklats på senare tid, är det allt annat än hälsosamt om vi vill bibehålla kvalitet på utbildningen. Expansionen har skett utan någon som helst eftertanke och kostymen har växt snabbare än man har kunnat fylla ut den, det är beklagligt och det är som jag skriver idag, att det är studenterna som väljer de tvivelaktiga utbildningarna som är de stora förlorarna. Här behöver vi verkligen tänka om och tänka rätt.

 2. Anders Broström oktober 4, 2012 den 07:56 #

  Högskolesektorn behöver absolut konsolideras, men att bygga ut annan typ av utbildning löser inte automatiskt högskolans problem. I Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Agenda för forskning har vi funderat en hel del på hur vi på ett realistiskt sätt stärker forskningsanknytningen i högskolan, titta gärna in på http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Agendaforforskning/Delstudier/Forskningsanknytning-av-den-hogre-utbildningen/

 3. P-O Rehnquist oktober 4, 2012 den 08:16 #

  Tack Anders för din kommentar. En av mina viktigare poänger är att Yrkeshögskolan har ett värde i sig och svarar mot behov som inte högskolan är lika bra på. Fortsätt alltså att bygg ut YH så lättar trycket lite på universitet och högskolor.
  Annars har jag tagit del av IVA:s synpunkter på forskningsanknytning och kan bejaka nästa allt. Möjligen kan man invända att det mesta som förs fram är vad vi har försökt med sedan 1977, men det hindrar inte att vi tar nya kraftttag!

Trackbacks/Pingbacks

 1. Högskolan kostar allt mer, grundskolan allt mindre | P-O:s reflektioner - november 26, 2012

  […] Yrkeshögskolan som jag anser att man bör satsa mera på. Den omsätter i hela Sverige inte mer än vad exempelvis […]

 2. Om forskningen – en uppföljning | P-O:s reflektioner - december 14, 2012

  […] högre utbildningen på det sätt som föreslås, även om högskolesektorn skulle må bra av att konsolideras och att Yrkeshögskolan får utvecklas och byggas ut. Vidare tror jag att man bör skynda långsamt i att stärka den akademiska ledningen […]

 3. (S)å enkelt är det inte! | P-O:s reflektioner - december 19, 2012

  […] Yrkeshögskolan och är klart underdimensionerad i Sverige. Där håller jag med författarna – den borde byggas ut kraftigt, särskilt som den är framgångsrik och starkt efterfrågad. Det är inte rimligt att […]

 4. Resursfördelning a la Svenskt Näringsliv | P-O:s reflektioner - januari 23, 2013

  […] jag gillar i Svenskt Näringslivs utspel är att man betonar kvalitetsfrågorna. Här finns mycket att göra och den införda kvalitetspengen tror jag långsiktigt kommer att ge positiva effekter. Slutligen […]

 5. Bör högskolan byggas ut? | P-O:s reflektioner - april 17, 2013

  […] Den andra funderingen jag har gäller hur utbildningsutbudet inom universitet och kanske främst högskolor är på väg att stöpas om. Fristående kurser och mera bildningsinriktade ämnen får stryka på foten för kortare och tydligt professionsinriktade utbildningsprogram. Det är bland annat ett resultat av att genomströmning och avlagda examina numera premieras på ett annat sätt än tidigare. Med denna nya inriktning kommer delar av högskolans utbildningsutbud allt mer att likna det som Yrkeshögskolan ger. Är det då inte bättre att i första hand bygga ut de mera praktiskt inriktade tvååriga yrkeshögskoleutbildningarna? Annars blir ju skillnaderna mellan yrkeshögskola och högskola allt mindre och i stället för att komplettera varandra uppstår en icke avsedd konkurrens mellan utbildningsformerna – och förvirring bland studenterna. Vet ni förresten att i hela landet finns inte flera studerande i Yrkeshögskolan än inom ett stort universitet, exempelvis Lunds. Fel proportioner, menar jag, bygg ut Yrkeshögskolan. […]

 6. Sommaruppehåll | P-O:s reflektioner - juni 19, 2013

  […] Konsolidera högskolesektorn och bygg ut Yrkeshögskolan! […]

 7. Bygg ut Yrkeshögskolan! | P-O:s reflektioner - januari 20, 2014

  […] Här ett tidigare blogginlägg på samma tema. […]

 8. ”Renodla högskolans uppdrag” | P-O:s reflektioner - januari 27, 2014

  […] i vissa fall. Det reser också frågan om gränsdragningen mellan högskola och Yrkeshögskola där jag länge hävdat att det nu är den mera praktiskt inriktade eftergymnasiala utbildningen som i första hand bör […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: