Stiftelse eller statlig myndighet?

10 Sep

Det är regeringens önskan att några ytterligare statliga universitet ska övergå i stiftelseform. Ett lagförslag som ska möjliggöra detta utarbetas i departementet, men har uppenbarligen blivit försenat. Det är säkert en del kniviga legala aspekter att reda ut först. Men förr eller senare kommer förslaget och då på remiss till universitet och högskolor.

Upplägget kommer att skärskådas med kritiska ögon och erfarenheten säger mig att det kommer att sågas av de allra flesta. Argumenten emot kommer att vara variationer på temat ”man vet vad man har men inte vad man får”.

Det må vara hänt och jag avser inte här att argumentera för stiftelseformen. Däremot är det min bestämda åsikt att den som säger nej noga bör överväga vad det innebär att fortsätta som statlig myndighet. Det vanliga i dessa situationer är nämligen att den som vill förändra får hela bevisbördan på sig, med risk- och konsekvensanalyser, medan den som slår vakt om det bestående inte behöver argumentera alls.

Universitet och högskolor är förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen. Så säger regeringsformen. Alla anställda, även lärarna, är statstjänstemän. Visste ni att det finns en fastställd värdegrund för alla anställda i staten?

Vad är då staten? Jo, något förenklat utgörs statsförvaltningen av polisen, kriminalvården, domstolar, försvarsmakten och ett antal kontroll- och maktmyndigheter. Därtill kommer alltså universiteten och högskolorna som i antal anställda är bortåt 30 % av staten. Och notera att vi är förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen på i princip samma villkor som alla de andra. Vilket sällskap!

Men vad är då ett universitet? Ja, 1988 undertecknade flertalet universitetsrektorer i Europa ett dokument som sammanfattar vår historiska uppgift och särskilda roll i samhället – universitetens Magna Charta. Där står bland annat: ”universitet är en autonom institution och måste vara oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar.” Läs gärna hela dokumentet. Man häpnar över kontrasten mellan våra ideal och verkligheten.

Det svenska högskolesystemet har internationellt sett gott rykte. Men i ett avseende får vi kritik och det gäller just de starka banden mellan regeringen och de enskilda lärosätena. Och utvecklingen går i fel riktning!

Det finns nämligen flera tecken i tiden som tyder på att staten strävar mot ett koncerntänkande där alla myndigheter ska behandlas och styras mera likformigt. Som statlig myndighet har vi redan ett tungt regelverk över oss som förorsakar merarbete och en inte alltid uppskattad administration. Troligen är det också bara en tidsfråga innan delar av vår lokala administration kommer att centraliseras och det kommer bl.a. att styras upp vilka IT-system vi ska använda – mera lika för alla.

Att vi lyder under regeringen innebär också att vi ska bidra till att förverkliga regeringens politik – och här tänker jag inte främst på utbildningens och forskningens inriktning, utan snarare andra områden. Ett aktuellt exempel som illusterar att vi verkligen lyder under regeringen är striden om vilket kvalitetsutvärderingssystem vi ska tillämpa inom sektorn. Regeringen får bestämma – och det gjorde den, vilket kraftigt irriterade förträdare för sektorn.

Så avfärda gärna möjligheten att bli stiftelse, men ägna då lite tid åt att begrunda vad det innebär att säga ja till att förbli statlig myndighet.

Annonser

5 svar to “Stiftelse eller statlig myndighet?”

 1. Jonas Gilbert september 10, 2012 den 13:33 #

  När jag började arbeta på Chalmers fick jag lära mig ett nytt ord för att beskriva de högskolor som inte är stiftelser – ”myndighetshögskolor”. Kan vara intressant att reflektera över.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Bloggens 10 i topp | P-O:s reflektioner - november 21, 2012

  […] Stiftelse eller statlig myndighet […]

 2. Alla är inte kollegor | P-O:s reflektioner - januari 9, 2013

  […] avsikt att så skulle ske. Men jag tror att kritiken skjuter in sig på symptom snarare än på den grundläggande orsaken till problemen. Med ett par undantag är alla lärosäten ”statliga förvaltnings­myndigheter som lyder under […]

 3. Kollegial styrning | P-O:s reflektioner - februari 28, 2013

  […] Vidare tycker jag att statsvetarna i detta fall fäster för liten betydelse vid de konstitutionella förutsättningarna. Alla universitet och högskolor (utom Chalmers och Jönköping) är statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen (grundlagen). Även om det finns en viss särlagstiftning inom högskoleområdet så är det klart att det statliga huvudmannaskapet har betydelse för lärosätenas interna styrning och organisation. Universitets- och högskolestyrelser är kollektivt ansvariga inför regeringen för all verksamhet inom lärosätet och måste förstås agera därefter. Utvecklingen inom statsförvaltningen går dessutom mot en ökad toppstyrning och större konformitet. Det är lite märkligt tycker jag att så få av den kollegiala styrningens anhängare oroar sig för denna så kallade associationsform. Det gör jag. […]

 4. Rekrytera bättre, styr mindre | P-O:s reflektioner - mars 15, 2013

  […] mindre roll i dessa sammanhang. Jag gillar artikeln inte bara för att han ser problemen med de nära band till staten som svenska universitet och högskolor har. Där finns också annat om exempelvis strategidokument […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: